Om oss på Livskämpar

Vi är ett team som brinner för att rädda liv och inspirera andra till att VÅGA fråga, lyssna och agera. Tillsammans har vi massor av värdefull kunskap om hur vi skapar hållbara arbetsplatser.

Marie Niljung

VD och ägare av Livskämpar AB
Författare, social innovatör, föreläsare och HR-konsult

Marie är personalvetare med egen erfarenhet av att förlora anhöriga i suicid. Hon arbetar idag med sitt livsuppdrag; att förhindra psykologiska olycksfall i samhället, vare sig om riskerna finns inom organisationer, företag, offentligheten eller hos privatpersoner. Hon arbetar även med att hjälpa företag att skapa hållbar hälsa. Marie har arbetat i över 10 år med arbetsmiljö och rehabilitering.

Susanne Tell

Ägare av Livskämpar AB
Folkhälsovetare och författare

Susanne är folkhälsovetare och har mångårig erfarenhet av egen suicidalitet. Hon vill förbättra förutsättningarna för personer med psykisk ohälsa. Susanne är utbildad instruktör i Youth Aware of Mental health, YAM och arbetar som samordnare på Hjärnkoll/Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västmanland, NSPHiV.

Filippa Gagnér Jenneteg

Ägare av Livskämpar AB
Folkhälsovetare och författare

Filippa är folkhälsovetare och har mångårig erfarenhet av egen suicidalitet. Filippa brinner för att få med brukarperspektivet i vård och stöd för personer med psykisk ohälsa. Hon är utbildad instruktör i MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa. Hon arbetar som utvecklingsledare med brukarinflytande och som utbildningsansvarig på Peer Support på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, NSPHiG.

Vänner och partners

Andreas Stjärnhem

Sticky Beat

Jonas Axelson

CAG Engvall Security

Vill du vara med i teamet?

MAILA OSS!

Vi ser fram emot att
hålla utbildningar hos just er!

Läs mer om vårt utbud