Utbildningar om kunskap och mod

Våra utbildningar handlar om kunskap och mod, som är nyckeln till många utmaningar i arbetslivet. Vi ökar kännedomen om både psykisk ohälsa och hälsa samt ger verktyg för att skapa en hållbar arbetsmiljö. Vi vill lära dig att göra rätt sak i rätt tid om en medarbetare blir sjukskriven och förhindra psykologiska olycksfall.

Hör av dig så pratar vi om vad just ni behöver, och anpassar utbildningen efter era önskemål.

Våga fråga - Hellre arg än död

En utbildning på cirka tre timmar där du får kunskap och verktyg för att förhindra självmord (eller psykologiska olycksfall som vi hellre säger). Utbildningen varvas med föreläsning och workshop och innehåller bland annat kunskap om myter, orsaker, varningssignaler, den suicidala processen, skyddsfaktorer och en stor mängd hopp.

Rehabiliteringsutbildning

Vi lär dig att göra rätt sak i rätt tid om en medarbetare blir sjuk. Vi utbildar dig i rehabilitering, en konkret utbildning som visar på vad du som arbetsgivare ska göra vid en sjukskrivning. Utbildningen tar även upp rehabkedjan och vilka ersättningar finns.

Psykisk livräddning med Niljung

En digital utbildning bestående av fyra korta filmer där Marie Niljung delar med sig av sina personliga erfarenheter och sin kunskap om psykisk livräddning. Deltagarna får kunskap för att kunna hjälpa både sig själva och andra. Och de lär sig att vara modiga för att rädda liv. Till varje film finns även diskussionsmaterial.


Vi ser fram emot att föreläsa hos just er!
Välkommen att höra av dig om du vill veta mer.

Kontakt