Föreläsningar om psykologiska olycksfall

Våra föreläsningar handlar om att lyfta de där jobbiga frågorna och såklart utbilda, men kanske mest om att ge hopp.
Att visa att det går att vända riktningen och faktiskt rädda liv!

Föreläsningarna riktar sig till alla, eftersom vi alla är medmänniskor som kan göra skillnad.
Med rätt kunskap kan vi rädda liv. För att våga göra det krävs mod. Vilket är något som vi vill inspirera till. Istället för att grotta ner oss i tung statistik riktar vi blicken uppåt. Med hoppfullhet och glädje (och även lite humor) visar vi att alla kan göra skillnad, och rädda en
person i vår närhet. För vi vet aldrig vem som kommer att drabbas av suicidtankar.

Vi har erfarenhet av att föreläsa på skolor, företag och organisationer. Beroende på tidsåtgång anpassar vi föreläsningarna till 45, 60, 75 eller 90 minuter. Behöver du bara en inspirationsföreläsning på 20 minuter så fixar vi det med. Efter en föreläsning kommer åhörarna att ha tagit del av bland annat:

  • Statistik, myter och fakta om suicid/psykologiska olycksfall.

  • Skyddsfaktorer och varningssignaler.

  • Fakta om depression.

  • Personliga erfarenheter av psykisk ohälsa från föreläsaren.

  • Tabu, stigmatisering och skam.

  • Verktyg för att hjälpa dem i vår närhet som bär på dessa tunga tankar.

Om ni önskar mer interaktivitet och övningar är en utbildning på 3 timmar en bättre variant att boka.
Kontakta Marie för mer information eller se exempel på föreläsningar nedan.

Vilken föreläsning vill du lyssna på?

Marie Niljung föreläser

Hellre arg än död

En hoppfull föreläsning om ett svårt ämne.
Livskämpars grundare Marie Niljungs egen historia. Det går att förhindra självmord, eller psykologiskt olycksfall, som hon föredrar att kalla det när en människa tar sitt liv. Detta är en föreläsning om hur vi alla kan förhindra denna katastrof. Efter föreläsningen har du fått kunskap, mod och verktyg för att kunna rädda en medmänniska.

Marie Niljung föreläser om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Riskfaktorer och friskfaktorer.
En föreläsning om hur du kan uppnå hållbar hälsa. Vi pratar om olika psykiska diagnoser och tillstånd och om hur vi kan skapa hållbar hälsa genom ändrad livsstil.

Två personer samtalar om medarbetarskap

Medarbetarskap

En föreläsning om förväntningar och krav på medarbetares bidrag till utvecklingen på jobbet. Vad innebär det egentligen att skriva på ett anställningsavtal? Här får åhörarna grundläggande kunskap om gott medarbetarskap.

Referenser

Tack Marie för din gripande historia som du delade med dig av på Psykiatridagarna 2021 i Sundsvall! Din klokskap & erfarenhet i ämnet är viktig för att få bukt på detta samhällsproblem & ditt brinnande engagemang är smittsamt! Vi som bokade Marie var Samordningsförbunden i Sundsvall, Härnösand/Timrå och Ånge samt Sundsvalls kommun, Brukarrådet Västernorrland & Psykiatrin inom Region Västernorrland.

Rekommenderas!

Emil Ulander

Utvecklingsledare, Samordningsförbundet i Sundsvall

Marie kan som få prata om denna svåra fråga och dela med sig av sina erfarenheter. Marie föreläste för våra högstadieelever på ett engagerande och pedagogiskt sätt.

Mimmi Adolfsson

Folkhälsosamordnare

Tack Marie för att vi fick höra din historia, som förmedlades på ett väldigt värdigt sätt.
Föreläsningen om psykologiska olycksfall har gett oss användbara verktyg. Budskapet att alla kan göra något förmedlades väldigt bra. Kan varmt rekommenderas.

Marina Asplund

Anhörigstrateg, Helsingborgs Stad

Marie är en väldigt duktig talare som blandar personlig erfarenhet med fakta. Hennes egna historia berör verkligen och det känns hur mycket hon brinner för ämnet. Redan från start blev man väldigt fängslad och engagerad i föreläsningen. Jag kan varmt rekommendera Marie som föreläsare, det är ett oerhört viktigt budskap att sprida och med hennes kunskap samt driv kommer man långt. Det kan vara väldigt tufft att prata om psykisk ohälsa men Marie gjorde det på ett sätt som samtidigt gav hopp för framtiden.

Gabriella Andersson

Studiesocialt ansvarig 2020/2021
Head of Social Affairs 2020/2021
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Marie’s föreläsning rörande psykologiska olycksfall är otroligt gripande och lärande. Hon föreläser till en början med sitt eget hjärta i handen för att sedan väldigt pedagogiskt förklara hur alla kan hjälpa till. Hon förmedlar en stark känsla av att alla kan bidra, att alla kan spela en viktig roll och att alla kan rädda liv. Mycket stark föreläsning!

Jonas Axelson

Vice VD, C.A.G Securit

En personlig, engagerande men samtidigt saklig föreläsning. Som åhörare blir man berörd men ändå samtidigt hoppfull.

Jonas Niklasson

Chefläkare, AT studierektor psykiatri

Maries föreläsning träffade oss rakt i hjärtat. Hon framför sin berättelse och sprider information på ett varmt sätt. En ögonöppnare som är viktig både för en själv och för alla runtomkring. 

Personalen marknad

Sälj bitus

Visste du att vi erbjuder stöd för dig
som behöver ett bollplank inom HR?

Läs mer om våra tjänster