HR-stöd för hållbar hälsa på jobbet

Hur gör du för att skapa hållbar hälsa på arbetsplatsen? Och vilka lösningar har du att ta till när en medarbetare behöver extra stöd? Vi fungerar som ett bollplank för dig som inte har någon HR-resurs och för dig som behöver komplettera med extra resurser eller kunskap vid behov. Vi ger dig verktygen du behöver för att uppnå hållbar hälsa och agera på rätt sätt i svåra frågor, exempelvis om en medarbetare drabbats av psykisk ohälsa eller är i en kris. Vi finns helt enkelt här som en stöttepelare för dig som vill bygga en hälsosammare arbetsplats med lägre sjuktal.

Hör gärna av dig så pratar vi igenom vad och hur vi tillsammans kan ta er framåt.

Två personer i ett coachande samtal

Rådgivning och bollplank inom rehabilitering, arbetsmiljö och hållbar hälsa

Vi kan vara ditt bollplank och HR-stöd när du behöver det. Som specialister på rehabilitering, suicidprevention och arbetsmiljö hjälper vi dig att hitta verktygen för hållbar hälsa på arbetsplatsen. Vi finns där när någon medarbetare har haft suicid eller suicidförsök i sin närhet, eller om en medarbetare försökt eller tagit sitt liv.

Behöver du helt enkelt någon att ventilera dina tankar och funderingar med? Vi kan även vara ditt bollplank när det inte fungerar fullt ut i din verksamhet. Som ett komplement till en HR-avdelning eller företagshälsa. Det spelar ingen roll om det är en liten fråga eller om det handlar om någon som tagit eller försökt ta sitt liv. Vi hjälper dig hjälpa en medarbetare som kanske kämpar för sitt liv.

Vill du ha rådgivning inom generella HR-frågor?
Hör av dig så tar vi fram en lösning som passar dig.

Rehabprocesser – hjälp för att sänka sjuktalen och kartlägga sjukfrånvaro

För att öka chansen till hållbar hälsa och sänka sjuktalen behöver du som arbetsgivare veta vad du ska göra och när. Arbetsmiljölagen säger att du som ”arbetsgivare ska ha en organiserad anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet”. Vi hjälper dig att ta fram en tydlig process, sänka sjuktalen och kartlägga sjukfrånvaro.
Vi kan också hjälpa dig och medarbetaren så att hen kan komma tillbaka till arbete så fort som möjligt och att det blir en hållbar återgång. I vissa fall kan det vara så att ni behöver komma till ett avslut. Självklart stöttar vi dig även i de situationerna.

Arbetsmiljöarbete för ökad jämställdhet

En brukar säga att ”Jämställdhet är inte en åsiktsfråga, det är en kunskapsfråga”. Och det är även en ledarskapsfråga. Behöver du hjälp att komma igång med jämställdhetsarbetet på din arbetsplats? Eller kanske ta fram aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen? Vi kan hjälpa dig ta fram en konkret arbetsmiljöpolicy, som alla förstår och som är lätt att följa. Vi ser även till att ni kommer igång med exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Referenser

Vi har ett samarbete med Marie sedan några år tillbaka. Marie är ett bra komplement till våra personalchefer i HR-frågor. Med hennes erfarenhet och kompetens får vi det stöd vi behöver i vardagen, löpande uppföljningsmöten med medarbetarna och ett proaktivt arbete för att skapa förutsättningar för medarbetare att må bra över tid.

Åsa Klevmarken

Personalchef, Elvenite

Vill ni bli inspirerade till att
Våga fråga, våga lyssna och våga agera?

Ta del av våra föreälsningar