Ingen ska behöva
kämpa ensam.

Livskämpar är ett innovationsprojekt för att skapa en digital följeslagare för personer som inte vet om de orkar leva.
Vi behöver din hjälp för att börja resan mot en tryggare morgondag för alla livkämparna i vårt samhälle.

Vad är Livskämpar?

Livskämpar är en digital följeslagare i form av en app där användaren får en bild av sig själv, sina självmordstankar och hur hen kan ta sig framåt trots utmaningarna.

Mänskliga funktioner

  • Personcentrerad upplevelse genom maskininlärning av användarens beteenden, känslor och risker.

  • Kunskapsbas inhämtad från boken Handbok för livskämpar och anpassad för digital interaktion.

En osynlig samhällsutmaning

Psykologiska olycksfall, i vardagsmun självmord, är en enorm utmaning för vårt moderna samhälle.

4

Psykologiska olycksfall om dagen

Fyra förlorade liv är fyra liv för mycket. Därför måste vi ge livskämparna nya verktyg och kunskaper för att kunna hantera sin vardag och sina unika utmaningar.

1.400.000

Svenskar har någon gång tänkt ta sitt liv

Mörkertalet kring hur många som går med självmordstankar och planer är mycket stort. Enligt nationella folkhälsoenkäten har 14% av befolkningen någon gång tänkt ta sitt liv.

Samarbetspartners

Innovation genom medmänsklighet.

Vi använder oss en Design Thinking-process i projektet för att både komma användarna nära och för att pragmatiskt börja skapa prototyper tidigt i processen. Det mänskliga är vår absoluta ledstjärna för att kunna skapa en lösning som ger resultat.

Mer om processen

Följ med oss

på resan!

Kontakta oss för att prata mer om hur vi tillsamans kan rädda Livskämpar.